Mực nang nguyên liệu

Mô tả

MỰC NANG CÁC LOẠI

MỰC NANG BẦU ĐƯỢC SƠ CHẾ RA CÁC SIZE NHƯ SAU:

(10-20),(20-40),(40-60) VÀ (60up nút)

MỰC NANG GAI ĐƯỢC SƠ CHẾ RA CÁC SP SAU:

FILLET,TÀU BAY CÒN ĐẦU...