Mực Ống Ghim

Mô tả

MỰC ỐNG GHIM

Mùa vụ vào tháng 8 ÂL tới tháng 11 ÂL.

Sản lượng trung bình 1 ngày 20---->30 tấn.

Các sản phẩm của loại Mực này thường làm là cắt khoanh,đông nguyên con....