Mực ống tươi.

Mô tả

 Mực Ống Tươi Thanh Hào

Được đánh bắt xa bờ nhưng ngắn ngày và bảo quản bằng cách truyền thống của dân địa phương nên khi đem vào bờ MỰC còn rất tươi.

Tên khoa học:  Mực Ống Trung Hoa.

Thời vụ vào mùa của Mực Ống là: Mực ống có quanh năm nhưng bắt đầu từ cuối tháng 5 ÂL tới đầu tháng 12 ÂL là sản lượng rất nhiều trung bình 1 ngày 30 tấn chỉ tín riêng tại cơ sở.

Mực ống tươi có thể sơ chế ra nhiều sản phẩm khác nhau cho từng đối tượng khách hàng từ Mực Ống làm tàu bay(lột da,để dè,bỏ nội tạng,chích mắt,lấy răng sạch sẽ.),làm ống típ (TUBE),làm SHUSHI,SUGATA,cấp đông tươi nguyên con.v.v.v...

Nếu quý khách hàng quan tâm và muốn tư vấn kỷ hơn xin liên hệ số HOTLINE 0912 211 211.