Trứng Mực

Mô tả

THANHHAO SEAFOODS

Đây là những sản phẩm phụ rất đặc biệt mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý khách hàng.

 

HOTLINE 0912 211 211